Cylinder reperation

Efter fejl diagnose af cylinder afrenses og adskilles cylinderen.

Alle pakninger udskiftes normalt.

Udmåling og reperation af cylindervæg , stempelhoved og stok.

Enkelte dele modifices eller fremstilles.

Tryktest foretages altid efter opgaven.

Ved forespørgsel kan tryktest dokumenteres elektronisk og grafisk i diagram form.

Utæt svejsesøm bort slibes
Tig svejset som bundsøm, derefter opfyldning med Mag svejs.
Tryktest af samlet cylinder
defekt krancylinder adskilles
Stempel og pakboks pakninger udskiftes
Cylinder rør inspiceres og evt. ud-måles
Tryktest af færdig samlet cylinder