Reperation af hydraulik motore og pumper

Alle dele afrenses før demontering. Skader kontrolleres og registreres.

Enkelte dele repareres eller udskiftes. 

Orbit hydraulik motor adskilt
Orbit rotor hjul Orbit rotor hjul Orbit rotor hjul Orbit rotor hjul Orbit rotor hjul Rotor kontrolleres og mærkes op for reparation
Orbit hydraulik motor sektion Orbit hydraulik motor sektion Orbit hydraulik motor sektion Orbit hydraulik motor sektion Orbit hydraulik motor sektion Hydraulikmotor hus kontrolleres
Hydraulik motor klargøres for montage

Efter montering funktions testes komponenten med pumpestation.

Belastnings test og kontrol for lækager foretages.

Dokumentation kan leveres elektronisk i form af diagrammer og fotos.

Hydraulik motor funktions testes efter montage